Hur länge till är jag fri?

“Farsund, Norge, augusti 2013. Semester. Jag sitter i solen på verandan och tittar på när mina barn leker. Jag njuter av stunden och funderar över när jag senast kände ett så stort lugn. Kan det ha varit i julas? Ja. Jag satt framför kakelugnen i mitt barndomshem i Ockelbo och läste Lawen Mohtadis bok Den dag jag blir fri. Jag var upprymd, kände mig glad, kände att jag nästan aldrig hade läst en bättre bok om mitt liv, om min nuvarande situation, trots att boken inte alls handlar om den kamp jag utkämpar, trots att den inte alls diskuterar funktionalitet. Boken handlar om Katarina Taikon och hennes kamp för att hon och hennes romska vänner och släktingar ska ses som fullvärdiga medborgare. Ändå är det min kamp som beskrivs. Jag sitter där på en veranda i Norge och tittar på mina barn som en fri människa, men jag vet inte hur länge till jag kommer att vara det.”

Så börjar Jonas Frankssons text i nya numret av Bang. Jag tycker det är en av årets vackraste och mest nödvändiga texter.

Jonas Frankssons text är en meditation över frihet. Hur vår individuella frihet ofrånkomligen är kopplad till en större social frihet. Till vår förmåga att formulera en idé om samhället utifrån insikten att friheten är värdig alla och inte bara ett fåtal. Franksson skriver om personlig assistans och vad den betyder i människors vardag, också i sin egen. Han lever med ett överhängande hot att få sina assistanstimmar kraftigt neddragna. Det skulle få konsekvenser som han inte ens vill tänka på. För honom som förälder, som yrkesperson. Han är rädd att han inte skulle kunna arbeta som skådespelare mer. Att allt det som är han, hans konst och tankar och visioner, kommer att tas ifrån honom. Med utgångspunkt i det förödande i dagens indragning av assistansstöd tecknar han en idé- och socialhistorisk berättelse om de senaste 40 årens kamp för mänskliga rättigheter för personer med differentierad funktionalitet. Det är fantastiskt att läsa, så klargörande och upplyftande. Han visar hur människor med differentierad funktionalitet har utmanat den rådande synen att vissa människor ska gömmas undan och avskiljas från de bättre och riktiga människorna. Och hur våra friheter alltid är resultatet av en kamp. Och hur vi kan se och identifiera oss med varandra fast vi har så olika historier och liv.

Till texten hör ett kort efterord. Efter att Bang har gått till tryck får Jonas Franksson sitt beslut om assistanstimmar. 2, 5 timmar mindre per dag.

Comments are closed.